Ägarformulär

Vi vill på bästa sätt ta hand om din katt och alla andra pensionatsgäster. Därför vill vi veta lite mer om just din katt. Var därför vänlig och besvara frågorna här nedan, när du bokar vistelse hos oss. Skriv ut det ägarformulär du får mailat till dig, fyll i och ta med det när du lämnar din katt hos oss.

Detta är ett exempel på det formulär som mailas till dig efter att du bokat.

Ägarformulär

Ägarens namn:

…………………………………………………………………………………………………………

E-postadress:

…………………………………………………………………………………………………………

Telefonnummer, mobiltelefonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………

Min katt/ mina katter heter:

…………………………………………………………………………………………………………

De är ……………………………………………………………… år gamla.

Jag vill boka vistelse från (datum och klockslag):

…………………………………………………………………………………………………………

Jag hämtar min katt/ mina katter (datum och klockslag):

…………………………………………………………………………………………………………

Jag intygar att min katt /mina katter är:

Friska och inte bär på någon smitta eller ohyra: …………………………………

Vaccinerade mot kattpest och kattsnuva för senast 1 år sedan :  ………………………………………………………………………………………………………

Datum för senaste vaccinationen:

…………………………………………………………………………… Medtag aktuellt vaccinationsintyg.

Min hankatt är kastrerad: ………………Min honkatt är kastrerad: …………………………………………………………………… Vi kan endast ta emot kastrerade hankatter, och ser gärna att även honkatter är det.

Jag har min katt försäkrad: ………………………………… Ta med kopia på försäkringsbrevet där det framgår försäkringsbolagets namn samt försäkringsnummer.

Det är bra om katten är försäkrad, men det är inte ett krav. Om din katt inte är försäkrad, skriv nedan hur du vill att vi ska agera om den skulle behöva veterinärvård: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lämna namn och mobiltelefonnummer till minst en person (i Sverige) vi kan ringa till, om behov skulle uppstå, under vistelsen. Tex. om din katt är i behov av veterinärvård när du själv inte är nåbar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Min katt medicinerar mot …………………………………………………………………………………………………………………Ta med, förutom medicinen i originalförpackning, även veterinärens doseringsanvisning. Lämna gärna någon extra dos, ifall du skulle bli försenad på hemvägen. Vi tar 30 kr. /medicineringstillfälle eller sårtvätt.

Lämna här en kort beskrivning av din katt. Är den tex. tillbakadragen, social, busig, kräsen med mat, kan den bitas? Osv. Vad har din katt för vanor och önskemål?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Detta lämnar jag kvar med min katt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Min katt är innekatt: ………………….

Min katt är van vid att vara ute. Ja/Nej ……………

Min utekatt är avmaskad, Datum: …………………………………..

Min utekatt har behandlats med fästingmedel. Datum: …………………..

Det är inget krav, men vi rekommenderar det eftersom vi finns i Mälardalen.

Hur hittade du oss ? (frivillig uppgift) …………………………………………………………..

Jag har accepterat Lohaga Kattpensionats bestämmelser och lämnar min katt i deras vård.

Ägarens underskrift och datum:

…………………………………………………………………………………………………………

Jag intygar här att jag har hämtat min katt/ mina katter och deras tillhörigheter efter vistelsen på Lohaga Kattpensionat. Underskrift lämnas när du hämtar katten.

Ägarens underskrift och datum:

…………………………………………………………………………………………………………